Metodologia

El mètode Numa

  • Creiem en la col·laboració en xarxa. Allà on els serveis no poden arribar, arriben les persones.
  • Volem desenvolupar cada potencialitat. Cal valorar a cada persona des dels seus talents i fortaleses, per allò amb què pot contribuir.
  • Perseguim la bona vida. Tothom té dret a gaudir d’una vida que creix, canvia i s’enriqueix amb noves experiències.
  • Pensem que cal equivocar-se per aprendre. I deixar fer, confiar, creure.
  • L’experiència s’aconsegueix treballant. Colze a colze, pam a pam, programa a programa. Amb les persones, les organitzacions i les comunitats. Perquè la formació per ella sola no facilita el canvi.
  • Desenvolupem eines i afavorim actituds per a generar pensament centrat en la persona. Recursos sensibles per a ajudar a les persones a pensar i a planificar les seves pròpies vides.
  • Utilitzem eines de síntesi i alineació. Integrar la informació de moltes fonts i establir una connexió entre el que s’avalua, el procés i els resultats.
  • Planifiquem la informació amb els models lògics de programa. Un full de ruta que permet identificar de forma clara resultats personals i resultats organitzacionals.
  • Treballem amb pràctiques basades en l’evidència. Cal avaluar amb indicadors subjectius i objectius per a poder prendre les millors decisions i arribar allà on ens proposem.
Metolodogia Numa

APRENEM sobre el que és important per a cada persona,
identificant-ne els objectius personals,
FACILITEM la disposició de recursos i suports per a aconseguir
els resultats esperats 
i els MESUREM en base indicadors individuals i organitzacionals.
Ho fem creant ACCIONS DE SUPORT ben dissenyades.