Per què Numa

Què fem

Una nova mirada
I si canviéssim la nostra
manera de fer?

La Planificació i l’Atenció Centrada en la Persona és una manera de fer que s’allunya dels models tradicionals, on l’atenció venia més determinada per procediments més estandaritzats. Actualment, reconeixem la necessitat de centrar-nos en aquells objectius relacionats amb el desenvolupament de l’autodeterminació, l’establiment de relacions significatives i l’increment de la inclusió. La millora de la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament i/o en risc d’exclusió social passa, si o si, per una atenció personalitzada. 

Per què Numa

Hem d’aconseguir que cada persona atesa maximitzi el seu potencial, que les persones siguin més importants que els sistemes. Té tot el sentit del món. Al capdavall, tots, volem:

INCLUSIÓ

Sentir que formem part de la nostra comunitat, que se’ns valora a partir del que podem aportar

LLIBERTAT

Gaudir del dret d’escollir

AFECTE

Construir vincles i establir relacions significatives

Ens urgeix emprendre una veritable transformació social i aprendre altres formes d’escoltar i comprendre. Dibuixar nous escenaris on la persona amb necessitats de suport tingui un lloc destacat i on tots treballem per afavorir comunitats més inclusives.

Molts de nosaltres volem viure en un món on la diferència sigui no només acceptada, sinó també apreciada i valorada. És en aquest escenari on neix Numa.

Com podríem dirigir la nostra atenció lluny de les pràctiques centrades en els sistemes cap els talents de les persones, els seus veïnats i el nostre desig de marcar
la diferència en les seves vides.