Política de privacitat

Les seves dades seran incorporades a un fitxer del que és responsable Numa amb la finalitat de gestionar la seva reserva i l’enviament d’informació comercial i publicitària sobre els productes i serveis de la nostra marca relacionats amb les activitats i productes, per qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic.

Les seves dades podran ser utilitzats per a l’enviament d’informació comercial fins i tot per mitjans electrònics sobre els nostres productes i serveis de la nostra marca. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal conforme al procediment legalment establert.

Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada i acompanyada de fotocòpia del DNI a Numa, Departament d’Atenció al Client, a través de l’adreça de correu electrònic info@numa360.com