Cercle Numa va dirigit a

  • Persones amb diferents necessitats de suport i amb risc d’exclusió social que necessitin i vulguin millorar aspectes de la seva vida i que vulguin contribuir des dels seus talents en la vida dels altres i/o del seu barri.
  • Familiars de persones amb diferents necessitats de suport que necessitin compartir experiències, formació en eines de planificació centrada en la persona i en el model de qualitat de vida; que vulguin aportar el seu coneixement i suport per ajudar als seus familiars o a d’altres persones…
  • Professionals que es relacionin i treballin per a persones amb necessitats de suport i que necessitin ampliar coneixements i actituds centrades en la persona.
  • Ciutadans en acció (veïns; professionals, voluntaris, amics, botiguers…) que creguin que és possible construir comunitats més fortes des de la diversitat. Que puguin oferir oportunitats per a generar un veritable benestar des del reconeixement que cada persona té una contribució important que fer en el nostre entorn.
  • Organitzacions i/o federacions del tercer sector que vulguin invertir en aprenentatge organitzacional que promogui la innovació per a que la Planificació i l’Atenció Centrada en la Persona l’atenció centrada en la persona siguin una realitat.
  • Professionals tècnics de les administracions públiques (Ajuntaments, Diputació, Serveis Socials…) que necessitin tallers pràctics per a aprendre eines i recursos que afavoreixin la participació de les persones en risc d’exclusió social i que els ajudin a planificar i a dissenyar polítiques públiques.

La riquesa de Cercle Numa és que, a més d’afavorir la coneixença entre les persones que hi formen part i transformar els seus rols, és una guia que escampa el projecte: els participants esdevenen formadors del seu entorn i es faciliten les eines per a que es repliquin altres Cercle Numa.

Els altres programes