Cercle Numa és

  • CERCLE NUMA és un programa holístic d’acompanyament a les persones que es desenvolupa en diferents fases.
  • CERCLE NUMA és observar, des de diferents perspectives, la vida tal i com és.
  • CERCLE NUMA és un espai on poder reflexionar sobre les nostres creences i els nostres prejudicis.
  • CERCLE NUMA és una zona d’escolta, de relació i de confiança on s’obren possibilitats per a viure noves experiències.
  • CERCLE NUMA és acompanyar en la presa de decisions per a afavorir l’autodeterminació.
  • CERCLE NUMA és un model de treball que ajuda a transformar les organitzacions.
  • CERCLE NUMA és un bagul on es genera aprenentatge i es comparteix coneixement al voltant del model de qualitat de vida.
  • CERCLE NUMA és un pont que ajuda a desdibuixar els límits entre les organitzacions i la comunitat.
Valors Numa

La riquesa de Cercle Numa és que, a més d’afavorir la coneixença entre les persones que hi formen part i transformar els seus rols, és una guia que escampa el projecte: els participants esdevenen formadors del seu entorn i es faciliten les eines per a que es repliquin altres Cercle Numa.

Els altres programes