Taller Numa és

  • TALLER NUMA és un programa a mida creat segons les característiques de cada organització, de cada equip humà.
  • TALLER NUMA és un programa que facilita la implantació de les Pràctiques Centrades en la Persona per a promoure el canvi social i organitzacional cap a la inclusió.
  • TALLER NUMA és un programa d’assessorament expert.
  • TALLER NUMA és un programa que ajuda a establir estratègies per a afavorir actituds i comportaments centrats en la persona.
  • TALLER NUMA és un programa d’aprenentatge compartit treballant des de les pràctiques basades en l’evidència.
nosaltres_Numa

Si volem que l’Atenció i la Planificació Centrada en la Persona sigui una realitat, hem d'invertir en aprenentatge organitzacional que promogui la innovació.

Els altres programes