Taller Numa va dirigit

  • Professionals (Organitzacions, Ajuntaments, Universitat, Escoles…) que es relacionin i treballin PER A I AMB persones amb diferents necessitats de suport i que necessitin ampliar coneixements i actituds del model de Qualitat de Vida, Planificació i Atenció centrada en la persona.

ESCOLTA A POC A POC

‘’Si vas a treballar amb mi,
has d’escoltar-me.
I no pots simplement escoltar-me amb les orelles,
perquè anirà massa ràpid cap al cap.
Si m’escoltes lentament,
amb tot el teu cos,
alguna cosa de la que et dic entrarà en el teu cor.”

Christine Mayer

Taller Numa va dirigit

Si volem que l’Atenció i la Planificació Centrada en la Persona sigui una realitat, hem d'invertir en aprenentatge organitzacional que promogui la innovació.

Els altres programes