OPINIONS

“Cercles NUMA ha suposat la revolució al nostre Centre Ocupacional, ens acompanya en el canvi de mirada i fa possible la transformació tant necessària del servei”.

Fundació Mas Albornà

 “Cercles NUMA per nosaltres ha suposat una nova mirada cap a:
      –   Les persones que acompanyem fent que les entenguem més.
      –   La relació que establim amb elles.
      –   La manera de fer la nostra feina.
En definitiva ha suposat eixamplar els horitzons del que es pot fer amb i per les persones que tenim al nostre costat”.

Fundació Ginac

“Cercles i NUMA són la nostra guia i suport per implementar el model d’atenció centrada en la persona.
Ens heu donat l’impuls que necessitàvem per poder fer un canvi organitzacional, un canvi que ha fet que les persones puguin sentir-se partícips de la seva pròpia vida.
Constantment ens heu transmès que el canvi cap a un servei orientat en les persones era possible i des de la Fundació Tallers hem respost a aquesta confiança amb convenciment, fent canvis en aquest sentit.

Fundació Tallers